Mens du lejer

Mens du bor i din lejebolig er der ikke mange ting du skal gøre. Der er dog lige et par småting som kan gøre dit liv nemmere også skal du også lige huske at sikre dig at du ikke bliver snydt i forbrugsregnskabet.

Automatiske overførsler.. få det nu gjort 😉

Det er vigtigt at du betaler din leje til tiden. En lejer som ikke betaler til tiden er en masse besvær for udlejeren, og selvom der naturligvis er kontrakt og det hele, så drejer et lejeforhold sig altid om at at holde sig gode venner med modparten, så kører alt bare meget nemmere.

Sørg derfor for at få oprettet dig en budgetkonto, og få sat nogle automatiske overførsler op så du hver måned, eller hvordan det nu er aftalt, automatisk får overført lejen til udlejer. Hvis man ikke får taget sig sammen til dette og så bliver det hurtigt en sur pligt at huske hver måned. Så er det altså noget nemmere bare at bruge de 10 minutter det tager at oprette det i netbanken.

Varmeregnskab

Hvis du betaler aconto for varme skal din udlejer hvert år lave et regnskab. Regnskabet viser hvad du har brugt, og om du skal have penge tilbage eller skal betale ekstra. Varmeregnskabet SKAL laves hvert år, og regnskabsåret plejer normalt at ligge så det følger kalenderåret. Dvs. at du skal forvente et varmeregnskab i starten af året. Hvis dette er ændret skal det stå i din lejekontrakt.

Det tager naturligvis lidt tid at lave beregningen og udlejer skal også først have sin regning fra varmeselskabet, så det er normalt at varmeregnskabet først dukker op i februar eller marts.

Hvad skal du kontrollere på varmeregnskabet?

Adresse

Først og fremmest skal du kontrollere at det er til dig. Det er måske nok logisk, men husk nu lige at kigge efter om det er den rigtige lejlighed og dit navn som står på regnskabet.

Acontobeløb

Dernest skal du se efter om det indbetalte acontobeløb passer med det som du har indbetalt for varme. Hvis du f.eks. betaler 400kr til varme om måneden, skal acontobeløbet være 12 x 400kr = 4800kr.

 Forbrug

Hvis det er muligt for dig skal du kontrollere de tal som er oplyst som forbrug. Hvis din varme løber gennem en vandmåler burde det være ligetil. Her er det bare at gå ud og kigge på måleren og se om tallene passer nogenlunde. Det kræver naturligvis at du har kigget efter året før, eller da du flyttede ind.

Mange lejligheder har fordampningsmålere. De ser ca. ud som billedet herunder.

Med fordamningsmålere kan det tit være nærmest umuligt selv at kontrollere om målingen er korrekt. Den slags styres oftest gennem et firma som sender deres “aflæser-mand” ud og kigge på dine radiatorer og aflæse og skifte fordampningsmålerne. Efter målerne er aflæst kan det være at tallene bliver konverteret eller omregnet til en anden skala, så forvirringen bliver total.

Aflæserfirmaet har ingen interesse i at snyde, da de jo ikke tjener penge på den mænge varme der løber gennem. Så med mindre din regning ser helt forkert ud, så er det nemmest bare gå ud fra at det er i orden.

 Hvis varmeregnskabet slet ikke dukker op.

Hvis varmeregnskabet ikke dukker op efter 3 måneder skal du rykke udlejer og høre hvor det bliver af. Som hovedregel skal du være på vagt hvis du ikke modtager dit varmeregnskab. Skal du vente mere end 3 måneder efter at udlejer har modtaget sin regning, mister udlejer sin ret til at kræve ekstrabetaling fra dig, så normalt vil en udlejer jo sørge for at holde denne frist, da han jo ellers risikerer at gå glip af penge. Samtidig vil det være sådan at hvis du ikke har fået noget regnskab efter 3 måneder så kan du bare stoppe med at indbetale til varme. (Disse ting kan du læse i lejeloven §46n.) Det skal dog siges at kommer du ud i denne slags problemer så er det nok på tide at kontakte huslejenævnet og/eller Lejernes-LO og få hjælp til sagen.

Hvis acontobeløbet, forbruget, eller andet er forkert.

Hvis du finder fejl i regnskabet skal du inden 6 uger “gøre skriftlig indsigelse”. Det vil sige at du skal skrive et brev til din udlejer hvor du forklarer at du har fundet fejl i regnskabet og hvad du mener fejlen er. Udlejeren har så yderligere 6 uger til at udbedre fejlen. (Dette står i Lejeloven §46L)

Det kan naturligvis også være at udlejeren bare er uening med dig. Hvis det er sådan skal udlejeren rejse en sag ved huslejenævnet. Loven er lidt sjov på dettte punkt, for der står intet om hvad der skal ske hvis udlejeren så heller ikke gør dette. Igen er vi ude i at hvis du havner her, så tag selv fat i huslejenævnet og/eller Lejernes LO.